• fr
 • nl
 • 08/03/2022

  Energiecrisis: De vervoerders roepen om hulp!

  In een gemeenschappelijke communicatie hebben de drie representatieve beroepsfederaties van de transport- en logistieke sector gisteren uitgelegd waarom het ‘omgekeerde cliquet’ niet de correcte oplossing is om het transport betaalbaar te houden.

  Het klopt dat het ‘omgekeerde cliquet’ (geheel of gedeeltelijk) de toekomstige stijging van de brandstofprijzen compenseert. Maar dit heeft ook tot gevolg dat vervoerders minder accijnzen zullen kunnen terugvorderen in het kader van de professionele diesel.

  Wat zij winnen, zijn zij onmiddellijk ook weer kwijt: een vestzak-broekzakoperatie dus…

  Opdrachtgevers dienen te begrijpen dat dit ‘omgekeerde cliquet’ geen effect zal hebben op de transportfactuur.

  De indices van het ITLB op 1 maart 2022 tonen aan dat de kostprijs van transport op jaarbasis gestegen is met meer dan 10%. Met de prijsstijgingen in de eerste week van maart is in deze berekening zelfs nog geen rekening gehouden…

  UPTR is dan ook van mening dat de nood hoog is om te kijken naar alternatieve oplossingen.

  Zo heeft UPTR pp 8 maart aan de verschillende verantwoordelijke politiekers gevraagd om de transportsector tegemoet te komen door een verlaging van de kilometerheffing.

  Eveneens heeft UPTR bij de federale overheid aangedrongen op een verlaging van de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing op de beschikbaarheidstijden.

  Een snelle berekening leert ons dat een compensatie van toekomstige verhogingen van de brandstofprijzen, tot een stijging van € 0,35/L., de Belgische overheid 2 miljard kost.

  UPTR roept op tot het nemen van de meest efficiënte maatregelen en prioriteit te geven aan de bezorgdheden van zelfstandigen en KMO’s die essentieel zijn om de Belgische economie draaiende te houden. In een crisis dient men steeds in gedachten te houden dat de beste politieke beslissingen niet noodzakelijk de meest populaire zijn!

  Michaël Reul
  Secretaris-Generaal

  Energiecrisis: De vervoerders roepen om hulp!