• fr
 • nl
 • 13/10/2021

  Federale begroting 2022 – Professionele diesel: graduele afbouw van de terugbetaling

  Corona is grotendeels achter de rug en de inspanningen die de transportsector heeft gedaan in deze moeilijke periode kunnen vergeten worden. De pijlen kunnen dus weer op transportsector gericht worden om het gat in de begroting te proberen te dichten. Na het klappen met de handen, is het tijd om met de handen in de zakken van de sector te graaien…

  50 miljoen: dat is de initiële rekening die de Regering De Croo in 2022 wil presenteren aan onze sector door te besparen op de terugbetalingen inzake de accijnzen op de professionele diesel. Een graduele besparing die in volgende jaren waarschijnlijk verder zal oplopen.

  Het goede nieuws is dat men besloten heeft om het systeem niet onmiddellijk volledig op de schop te doen, zoals bepaalde politici hoopten, maar de graduele afbouw van de terugbetalingen blijft een moeilijk te slikken beslissing.

  Bepaalde bronnen spreken stellen dat het, op heden, terugvorderbare bedrag van € 247,6158 per 1000 liter in 2022 verminderd zou worden tot € 227,07 per 1000 l.

  Aangezien de bedragen en modaliteiten van deze besparing nog niet officieel bekend zijn, is het evenwel nog wat koffiedik kijken hoe dit in de praktijk juist zal geïmplementeerd worden.

  UPTR betreurt ten zeerste deze budgettaire beslissing die louter steunt op de doelstelling om een ‘modal shift’ te bekomen (en uiteraard de schatkist te vullen).

  In het verleden heeft de kilometerheffing, zoals ook de huidige recordhoogten van de dieselprijzen, al aangetoond dat een stijging van de kosten voor het goederenvervoer over de weg geen aanleiding geeft tot zulke ‘model shift’.

  Wij kunnen niet anders dan tot de conclusie te komen dat de onderbouwing van deze beslissing volledig gebaseerd is op een dogmatische ideologie die geen enkele rekening houdt met de economische realiteit.

  In de praktijk zal dit er alleen toe leiden dat het voor de talrijke KMO’s die onze sector rijk is, en de ruggengraat vormen van onze economie, moeilijker zal worden hun activiteiten uit te oefenen.

  Een vergroening van de economie is een ‘must’.

  Maar op deze manier? This ain’t it, chief…

  Verdere informatie volgt van zodra meer details bekend geraken.

  Michaël Reul
  Secretaris-Generaal