• fr
 • nl
 • 06.07.2021

  Beroepsfederatie stelt nieuwe identiteit en bestuursorgaan voor

  Brussel, 6 juli 2021 – UPTR stelt vandaag haar nieuwe visuele identiteit voor. Het fris ogend logo en de nieuwe baseline “Samen met u op weg” weerspiegelen de missie van UPTR om te moderniseren en haar positie in de transport- en logistieke sector in Vlaanderen verder te versterken. De beroepsfederatie maakt vandaag eveneens de benoeming van de nieuwe leden van de raad van bestuur bekend. “Zoals elke onderneming, moet ook een federatie met haar tijd meegaan en zich aanpassen aan evoluties op gebied van regelgeving, economie, milieu en de maatschappij in haar geheel,” aldus Ronald Tiebout, juridisch adviseur en woordvoerder bij UPTR.

  Het afgelopen jaar bood voor veel ondernemers onverwacht kans tot reflectie. Ook beroepsfederatie UPTR stelde haar imago, niet alleen in de transport- en logistieke wereld, maar ook op (sociale) media en bij het grote publiek, grondig in vraag. Vandaag is de federatie meer dan ooit klaar voor de toekomst en stelt met trots haar nieuwe grafische identiteit en logo voor. De nieuwe baseline “Samen met u op weg” geeft aan dat UPTR wenst te moderniseren met behoud van hun gekende filosofie en waarden: geëngageerde professionele verdediging in combinatie met kordate en transparante communicatie. UPTR wil eveneens haar positie in Vlaanderen versterken door nog meer Vlaamse transporteurs en logistieke spelers bij haar leden op te nemen. “Transporteurs en logistieke ondernemers uit heel België kunnen rekenen op UPTR om hun sectorbelangen te behartigen, vandaag en in de toekomst. Voor Vlaanderen zijn we momenteel actief in lobbydossiers rond 50-tonners met 6 assen, opleidingen voor Lange Zware Voertuigen, de nieuwe regels inzake cabotage ingevolge het Mobility Package, en in sociale onderhandelingen met de vakbonden,” aldus Ronald Tiebout.

  Voorstelling nieuw bestuursorgaan Conform de vernieuwde eisen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd UPTR in 2020 omgevormd tot een vzw, met behoud van haar statuut als erkende beroepsvereniging. Net zoals elke vier jaar, is UPTR hierna overgegaan tot de verkiezing van een nieuw bestuursorgaan. Twintig bestuursleden, allen afkomstig uit bedrijven uit de transport- en logistieke sector, zullen het nationaal beleid van UPTR voor de periode 2020-2024 bepalen. De volledige samenstelling van de nieuwe raad van bestuur kan hier worden geraadpleegd.

  Over UPTR Als erkende nationale beroepsfederatie, verdedigt UPTR sinds 1937 de economische belangen van de transport- en logistieke sector in België. De beroepsorganisatie vertegenwoordigt op een constructieve manier zelfstandigen en ondernemingen in lobbydossiers over economische, fiscale, sociale en milieugerelateerde onderwerpen. UPTR is het centraal aanspreekpunt voor maar liefst 2.200 ondernemingen uit de transport- en logistieke sector, zowel in Vlaanderen als Brussel en Wallonië. De nationale beroepsfederatie informeert haar leden op transparante wijze over de ontwikkelingen in de sector via een eigen tijdschrift en news flashes. Bovendien biedt UPTR haar leden een heel amalgaan aan diensten aan, zoals juridisch advies, de invordering van beroepsdieselaccijnzen en BTW, de levering van CMR-vrachtbrieven en badges en betaalkaarten voor tolwegen.

  Download dit persbericht in PDF