• fr
 • nl
 • In oktober 2020 nam UPTR het initiatief om mee te doen met de juridische procedure, gestart door burgers, die een einde wou maken aan de perverse en disproportionele effecten van de 40 kilometer “tijdelijke” fietspaden in Brussel.

  De Brusselse minister van Mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid had toen, mondeling, de beslissing genomen om over te gaan tot de aanleg van 40 kilometer aan fietspaden op verschillende banen, bij wijze van experiment.

  De overhaaste aanleg, zonder overleg of vergunning, van deze (ongevalsgevoelige) fietsstroken werd gepresenteerd als een maatregel om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, waardoor fietsers de social distancing (authentiek!) konden respecteren.

  De Rechtbank van Eerste Aanleg ging uiteindelijk niet in op het verzoek tot nietigverklaring van het initiatief van minister Elke Van den Brandt (GROEN) en zodoende de nieuw aangelegde stroken in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

  In haar beslissing benadrukte de Rechtbank dat de “tijdelijke” fietspaden geen vergunning nodig hebben. “Tijdelijk” betekent evenwel maximaal twee jaar.

  Als antwoord op een parlementaire vraag liet de minister weten dat een vergunningsaanvraag ingediend zou worden begin 2022.

  Recentelijk, als antwoord op een nieuwe vraag van volksvertegenwoordiger Marc Loewenstein (DéFI) heeft de minister al haar “ambitieuze” (sic) projecten in kaart gebracht waarvoor stedenbouwkundige vergunning zijn “aangevraagd”.

  Uit analyse lijkt het er dus op dat 3 jaar na hun aanleg (manu militari) geen van de betwiste “tijdelijke” fietsstroken beschikt over een stedenbouwkundige vergunning in goede en behoorlijke vorm.

  UPTR machtigt zich dus om de Brusselse autoriteiten te vragen de situatie onverwijld te regulariseren en zo de wetten te respecteren die ze zelf hebben uitgevaardigd.

  Voor UPTR is het ook duidelijk dat de Brusselse regering nu alle wettelijke (en politieke) verantwoordelijkheid moet nemen voor de gevolgen die voortvloeien uit dit gebrek aan stedenbouwkundige vergunning.

  De geloofwaardigheid van het optreden van de overheid staat op het spel.

  Alle burgers zijn gelijk voor de wet!