• fr
 • nl
 • Brussel, 27 februari 2024 – UPTR heeft de jaarrekeningen 2022 van ongeveer 2.500 logistieke bedrijven laten analyseren om haar studie over de gezondheid van de transportsector aan te vullen.

  Sinds 2016 heeft UPTR de beslissing genomen om het audit- en financieel expertisebureau ‘BDO’ de opdracht te geven jaarlijks de resultaten van ongeveer 5.000 transportondernemingen, die hun balansen neerleggen bij de Nationale Bank van België, door te lichten.

  Voor de federatie dient het nut van zulke diepgaande financiële analyse niet meer verder toegelicht te worden: beschikken over objectieve cijfers geeft de mogelijkheid aan UPTR om op een goede en standvastige manier te argumenteren tijdens haar lobbywerk.

  In het belang van de verdediging van de sector achtte UPTR het opportuun om de scope van de studie, toevertrouwd aan BDO, te vergroten en de financiële gezondheid van de logistieke sector in België te bestuderen.

  De jaarrekeningen 2022 van ongeveer 2.500 logistieke ondernemingen (NACE BEL 521 Opslag en 522 Vervoerondersteunende activiteiten) werden geanalyseerd.

  1. Indicatoren van de liquiditeit

  Net als in de transportsector, die onderwerp was van een eerdere analyse gepubliceerd in december 2023, verbetert de liquiditeit in de logistieke sector sinds 2018. Deze liquiditeit heeft zelfs een recordhoogte bereikt van 1,32 in 2022, ondanks de moeilijke macro-economische omstandigheden (oorlog in Oekraïne, inflatie en stijgende energiekosten…).

  De gemiddelde betalingstermijn van klanten vertoont over het algemeen een neerwaartse trend in de afgelopen 5 jaar en bedroeg 56 dagen in 2022 (2 dagen minder dan in 2021). De toegekende betalingstermijn aan leveranciers, is de afgelopen 5 jaar relatief stabiel gebleven, en bedraagt ongeveer 62 dagen. Deze betalingstermijn is dus gemiddeld langer dan die wordt toegekend aan klanten, wat gunstig is voor de kasbehoefte van de logistieke bedrijven.

  In vergelijking met de markt als geheel, betalen klanten in de logistieke sector bijna 10 dagen later, maar worden leveranciers ook met meer vertraging betaald (16 dagen later). Als gevolg hiervan, profiteren logistieke spelers van gunstigere voorfinanciering van hun activiteiten (bijna een week minder voorfinanciering) dan andere sectoren, inclusief transportbedrijven.

  2. Indicatoren van de solvabiliteit

  De solvabiliteit van de logistieke sector blijft verbeteren sinds 2018 en bereikte in 2022 een recordhoogte van 41%, ondanks de moeilijke economische en geopolitieke omstandigheden. Bovendien heeft 11% van de bedrijven in de sector een negatief eigen vermogen, vergeleken met 13% voor de markt als geheel.

  3. EBITDA op de verkopen (%)

  Hoewel de EBITDA-marge van de logistieke sector in 2018 een recordniveau bereikte van bijna 8%, is deze sindsdien relatief stabiel gebleven op ongeveer 7%. Deze marge is lager dan die van de Belgische markt als geheel, inclusief alle sectoren (8,5% in 2022), evenals die van transportbedrijven (8,1%). De marge van transportbedrijven is echter sterker gedaald in 2022 (waarschijnlijk als gevolg van de stijging van de brandstofkosten).

  4. Indicatoren van rentabiliteit

  In de logistieke sector blijft de winstgevendheid op geïnvesteerd eigen vermogen stijgen en bereikte bijna 14% in 2022, wat het recordniveau van 2021 overtreft. Het is belangrijk op te merken dat een hoge verhouding in sommige gevallen ook kan wijzen op een relatieve zwakte van het eigen vermogen (wat naar alle waarschijnlijkheid niet het geval is, gezien de recordhoogte van de solvabiliteit in 2022).

  5. Conclusie

  Alexandre Streel (Partner) en Maxime Ledent (Manager) van BDO vatten deze financiële balans als volgt samen: “Op basis van deze eerste studie, gericht op de logistieke sector, die onze jaarlijkse analyse van de transportsector aanvult, lijkt het erop dat de sector in 2022 bijzonder veerkrachtig was, ondanks de moeilijke macro-economische context. Deze vaststelling is dezelfde als die in de transportsector, of zelfs nog “meer uitgesproken”, aangezien alle geanalyseerde ratio’s (met uitzondering van de EBITDA-marge) de hoogste zijn in 5 jaar. De logistieke sector kent al enkele jaren een sterke groei, gezien de expansie van de e-commerce maar ook van de intralogistieke markt.

  De records van 2022 worden waarschijnlijk ook verklaard door de verstoringen van de logistieke ketens en het tekort aan capaciteit, wat heeft geleid tot een stijging van de prijzen op de markt.

  Ten slotte, en net als voor de transportsector, zal de impact van de historische indexering van de lonen op de cijfers van 2023 (die in de loop van 2024 worden verwacht) moeten worden beoordeeld. De komende jaren zullen ook moeten worden geanalyseerd in het licht van de lopende technologische transformatie in de gebieden van robotica, kunstmatige intelligentie en connectiviteit (5G, Internet of Things…) en, uiteraard, de toenemende aandacht voor het milieu (gebruik van gerecyclede producten, energiebeheer…).”

  Michaël Reul, Secretaris-Generaal van UPTR, analyseert: “Op verzoek van UPTR heeft BDO haar analyse van de transportsector herhaald voor de logistieke bedrijven in België.

  De resultaten wijzen erop dat de logistieke sector sterk gecorreleerd is met de transportsector.”

  Onze studies over de gezondheid van de transport- en logistieke sector bevestigen het belang om onze sector – zowel op economisch als politiek vlak – te beschouwen als een geheel van ondernemingen (dienstverleners voor derden) die nauw met elkaar verbonden zijn.

  In 2025 viert de transport- en logistieke sector het 20-jarig jubileum van de erkenning als een volwaardige sector. De sector telt nu 70.000 arbeiders, 40.000 bedienden en 5.000 zelfstandige chauffeurs (zonder bpost mee te tellen).

  Over UPTR

  Als erkende nationale beroepsfederatie, verdedigt UPTR sinds 1937 de economische belangen van de transport- en logistieke sector in België. De beroepsorganisatie vertegenwoordigt op een constructieve manier zelfstandigen en ondernemingen in lobbydossiers over economische, fiscale, sociale en milieugerelateerde onderwerpen. UPTR is het centraal aanspreekpunt voor maar liefst 2.300 ondernemingen uit de transport- en logistieke sector, zowel in Vlaanderen als Brussel en Wallonië. De nationale beroepsfederatie informeert haar leden op transparante wijze over de ontwikkelingen in de sector via een eigen tijdschrift en news flashes. Bovendien biedt UPTR haar leden een heel amalgaan aan diensten aan, zoals juridisch advies, de invordering van beroepsdieselaccijnzen en BTW, de levering van CMR-vrachtbrieven en badges en betaalkaarten voor tolwegen.

  Over BDO

  BDO Belgium is een internationaal actieve adviesorganisatie met een solide reputatie in financiële dienstverlening (Audit & Assurance, Tax & Legal, Accounting & Reporting) en complementair, gespecialiseerd advies om klanten te ondersteunen richting een futureproof digitale en duurzame groei (Advisory). Dat doet het onder andere door ze te begeleiden in strategieoefeningen, digitale transformatie, procesoptimalisatie, change- en duurzaamheidstrajecten, sustainable finance, financial advisory, mergers & acquisitions en riskmanagement. Het advieskantoor adviseert en begeleidt een brede klantenbasis van grote internationale bedrijven, (familiale) kmo’s en privépersonen.

  In België telt BDO meer dan 950 partners en medewerkers verspreid over het hele land. BDO Belgium werkt vanuit 12 vestigingen en steunt op een sterk internationaal netwerk dat met een expertenteam van meer dan 110.000 partners en medewerkers actief is in 164 landen.