• fr
 • nl
 • We moeten ons natuurlijk verheugen over het feit dat er binnenkort eindelijk enige politieke stabiliteit in het vooruitzicht wordt gesteld, maar een eerste lezing van het regeerakkoord roept meer vragen op, dan er beantwoord worden, in het bijzonder hoe de nieuwe maatregelen zullen gefinancierd worden.

  Met betrekking tot de fiscaliteit maakt het akkoord melding dat “De regering zal een bredere fiscale hervorming voorbereiden om het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te maken.” The devil is in the detail …

  Uptr zal bijzonder waakzaam zijn indien het systeem van de professionele diesel of de fiscale meerwaarden, daarmee op de schop zouden gaan. Wij zullen dan ook snel en duidelijk communiceren aan Minister van Financien Vincent Van Peteghem dat een eventuele afschaffing van de professionele diesel 350 miljoen euro zal kosten aan de Belgische staatskas.

  Uptr heeft vanzelfsprekend al Vice Premier en Minister van Jusititie Vincent Van Quickenborne gefeliciteerd, een ‘kennis’ van Uptr sedert 2008 (manifestatie in Brussel), maar zal zo snel mogelijk op zijn deur kloppen om de directe inning bij de opdrachtgevers van de transportfacturen mogelijk te maken (cfr Frankrijk).

  Ook Vice Premier en Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet werd reeds door Uptr gefeliciteerd. In zijn eerste interview deze morgen bracht hij reeds het rijbewijs met punten ter sprake, hetwelk gedurende twee legislaturen in de frigo werd gezet, ….., men is terug goed vertrokken voor een pittig debat …..

  Alle ondernemers in de transport en logistieke sector mogen er zeker van zijn dat het Uptr team klaar staat. Het eisenbundel van Uptr is duidelijk en objectief !

  Uptr zal in alle geval bij de federale overheid onderlijnen dat uitgerekend onze sector nood heeft aan duidelijkheid en een duurzaam vooruitziend beleid, in het bijzonder mbt tewerkstelling, energie en brandstof. Zonder deze zekerheden zullen de ondernemers immers op de rem staan bij hun toekomstige investeringen, hetgeen niet de bedoeling kan zijn van een economisch relancebeleid.

  Michaël Reul
  Secretaris-Generaal

  Download dit persbericht in PDF