• fr
 • nl
 • Zoals elk jaar laat de UPTR de minister van Financiën enkele parlementaire vragen beantwoorden. Zo wil de Belangenvereniging voor Belgische vervoerders en logistieke spelers volledige statistieken verkrijgen met betrekking tot het brandstofverbruik en de belastinginkomsten via accijnzen.

  Dankzij deze jaarlijkse oefening beschikt de UPTR over objectieve gegevens die het mogelijk maken om (vaak absurde…) ideeën te confronteren met de huidige realiteit op het vlak van budget en mobiliteit.

  Als antwoord op de parlementaire vraag van voormalig gedeputeerde Nicolas Parent (Ecolo) bezorgde Vincent Van Peteghem (CD&V) de relevante gegevens voor het jaar 2022.

  De volgende elementen verdienen zeker meer aandacht van leden van de federale regering:

  • Het benzineverbruik bereikte een absoluut record met bijna 3 miljard liter, een stijging van 15,17% in vergelijking met 2019 (jaar van het vorige record).
  • Het dieselverbruik is gestegen ten opzichte van 2021. Het bedraagt ​​bijna 7 miljard liter, hoewel dat lager is dan in 2019 (referentiejaar pre-covid).
  • De ‘koolstof’-gebruikers van de weg hebben samen maar liefst 4,47 miljard aan accijnzen betaald aan de Belgische staat (na terugbetaling van professionele diesel!).
  • Belgische transporteurs recupereerden 240 miljoen euro in het kader van professionele diesel. Rekening houdend met deze terugbetaling betaalden zij de schatkist 537 miljoen euro aan accijnzen.
  • Buitenlandse vervoerders recupereerden 289 miljoen euro in het kader van professionele diesel. Rekening houdend met deze terugbetaling lieten ze het bescheiden bedrag aan accijnzen van 443 miljoen euro over aan België.

  In hun beschouwingen over hun ‘neutrale’ belastinghervorming, dringt de UPTR er bij de politici op aan om niet uit het oog te verliezen dat het afschaffen of verminderen van het regime voor professionele diesel, Belgische en buitenlandse transporteurs uitnodigt om over de grenzen heen te tanken.

  Door aan professionele diesel te komen, neem je het risico een half miljard aan belastinginkomsten te mislopen… Je denkt er dus maar beter twee keer over na.