• fr
 • nl
 • Op 14 februari laatstleden bracht UPTR vervoerders en logistieke spelers op de hoogte van de liefdesverklaring van SOFICO.

  In een persbericht liet SOFICO weten dat de tarieven verhoogd zouden worden op 1 juli 2023.

  UPTR heeft het niet nagelaten deze onfatsoenlijke stijging, die puur ideologisch, economisch irrationeel en bijzonder schadelijk is voor de Belgische (M)KMO’s in de transportsector, aan de kaak te stellen. Zie hier

  Sinds 1 juli 2023 int SOFICO, via het door Viapass ontworpen systeem voor de inning van de kilometerbelasting, het kilometerbelastingtarief zoals (unaniem) beslist door hun Raad van Bestuur op 27 januari 2023.

  Deze beslissing werd pas op 15 juni 2023 goedgekeurd door de Waalse minister van Mobiliteit en Infrastructuur, Philippe Henry (Ecolo).

  Tot daar, geen probleem…

  Moest het niet zijn dat deze goedkeuring pas gepubliceerd werd in het Belgische Staatsblad op 12 september 2023! Overeenkomstig de regels inzake publicatie van regelgeving, treden deze pas in werking 10 dagen na publicatie…

  Tussen 1 juli en 21 september 2023 ontbrak iedere legale basis voor de verhoging van de kilometerheffing.

  Meer dan 8 miljoen euro zou ten onrechte geïnd zijn!

  UPTR vraagt dan ook aan minister Henry om de gevolgen te dragen van de slechte werking van de diensten waarvoor hij politiek verantwoordelijk is.

  In plaats van zijn ontslag te vragen, dringt UPTR er bij hem op aan om aan SOFICO de – automatische – terugbetaling op te leggen van alle onrechtmatig geïnde bedragen, vermeerderd met wettelijke rente (tegen het toepasselijke tarief van 12% / jaar).

  Voor alle praktische doeleinden, en om hun rechten te vrijwaren (als onderdeel van een mogelijke collectieve actie), heeft UPTR voor haar leden een standaardbrief met verzoek tot terugbetaling opgesteld die naar SOFICO (evenals naar Viapass, in haar hoedanigheid publieke instantie de kilometerheffing coördineert en monitort) gestuurd kan worden.