• fr
 • nl
 • 22.09.2021

  In een interview met De Morgen richt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau het vizier op de transportsector en meer specifiek op de energiesubsidies via het systeem van ‘professionele diesel’. “Zij die denken dat de Staatskas gevuld zal worden door het afschaffen van het systeem van ‘professionele diesel’, zullen van een kale reis terugkomen”, zegt Ronald Tiebout, juridisch adviseur van de transportfederatie UPTR. “Buitenlandse vervoerders zorgen namelijk voor een bonus van 350 miljoen euro aan de Staatskas. En ook het klimaat zal er niet beter van worden.”

  “Er gaat nu jaarlijks 13 miljard euro naar energiesubsidies. Daar zitten een paar goede dingen tussen, zoals sociale tarieven, maar ook veel geld dat naar fossiele brandstoffen gaat, zoals de korting op professionele diesel.” Conner Rousseau gooit deze piste in het begrotingsdebat, maar veel winst voor de begroting zal dit niet opleveren. Raken aan de professionele diesel zal zelfs eerder een nadeel zijn dan een voordeel.

  “In 2018 werd 286 miljoen euro terugbetaald in het kader van de ‘professionele diesel’ aan Belgische ondernemingen en 165 miljoen euro aan buitenlandse ondernemingen”, zegt Ronald Tiebout van transportfederatie UPTR. “Deze terugbetalingen zijn het gevolg van het tanken van 1,422 miljard liter door Belgische ondernemingen en 1,027 miljard door buitenlandse ondernemingen. Anders gezegd: de buitenlandse vervoerders zorgen dus voor een ‘bonus’ van 350 miljoen euro aan de Staatskas. Zij betalen aan de pomp € 600,1586 per 1000 liter en recupereren slechts € 247,6158 per 1000 liter.”

  Het spreekt voor zich dat zonder het systeem van professionele diesel, de buitenlandse vervoerders de tank zullen vullen in hun eigen thuisland en de Belgische tankstations zullen vermijden. Net zoals de Belgische vervoerders eventueel ook eerder over de grens zullen kijken om te tanken. “Voor UPTR is er dan ook maar één conclusie: zij die denken dat de Staatskas gevuld zal worden door het afschaffen van het systeem van ‘professionele diesel’, zullen van een kale reis terugkomen”, concludeert Ronald Tiebout.

  “Ook inzake de klimaatdoelstellingen zal het verhoopte resultaat niet behaald worden”, zegt Tiebout. “Het is belangrijk één wetmatigheid in gedachten te houden: zolang er een vraag is naar de levering van goederen, zal het wegvervoer bestaan. Voor de voorziene toekomst zal diesel, spijtig genoeg maar onvermijdelijk, de primaire brandstof blijven voor het goederenvervoer over de weg. Voor zware wegvoertuigen is het op heden onmogelijk om over te schakelen naar emissievrije technologie en dit omwille van verschillende redenen, zoals de technologische ontwikkeling en de praktische en economische inzetbaarheid van zulke voertuigen. Het afschaffen van de professionele diesel zal de transport & logistieke sector enkel maar op kosten jagen, zonder dat men in de praktijk een daling van de CO²-uitstoot zal vaststellen, ongeacht of de brandstof nu in België of in het buitenland is aangeschaft.”

  Download dit persbericht in PDF