• fr
 • nl
 • 01.07.2021

  Brussel, 1 juli 2021 – Vanaf vandaag gaat een nieuwe wet in werking die voorschrijft dat bestuurders van vrachtvoertuigen zwaarder beboet worden wanneer zij zich in een zone verboden voor vrachtverkeer begeven. Concreet betekent dit dat het negeren van het verkeersbord C23 een overtreding van de derde graad wordt. Dit komt overeen met hogere strafmaatregelen: het bedrag van onmiddellijke inning verdrievoudigt tot € 174, daarnaast kan het rijbewijs worden ingetrokken voor een periode van 8 dagen tot zelfs 5 jaar.

  UPTR, dat de belangen van de transport- en logistieke sector in België behartigt, merkt dat deze wetswijziging heel wat losmaakt bij de transporteurs. “Uiteraard is verkeersveiligheid in stadscentra van groot belang,” vertelt Ronald Tiebout, juridisch adviseur en woordvoerder bij UPTR. “Het is logisch dat gemeentebesturen zich inzetten om hun stad of dorp leefbaar te houden, maar het groter kader gaat hier verloren. De verhoogde strafmaatregelen zijn disproportioneel en onrechtvaardig. Hoe vaak gebeurt het niet dat signalisaties voor wegenwerken zonder aankondiging worden aangebracht op de wegen? Door de vele werken en omleidingen is een fout snel gemaakt. Met een zwaar voertuig is het ook veel moeilijker om rechtsomkeer te maken dan met een personenwagen. Dergelijke intrekking van het rijbewijs heeft een disproportionele impact op de werking van vervoersondernemingen, alsook op de inkomsten van de chauffeur of zelfstandige zelf.”

  De nationale beroepsfederatie richt zich zowel tot de vervoersondernemingen als de controlediensten. “We roepen vervoersondernemingen op hun chauffeurs voldoende te sensibiliseren over de tonnagebeperkingen en niet al te veel te vertrouwen op applicaties zoals Waze of Google Maps, die niet geschikt zijn voor zwaar verkeer. Maar tegelijkertijd vragen we controlediensten en het parket om rekening te houden met de impact van zulke zware administratieve straffen en hun twijfelachtige efficiëntie ”, besluit Ronald Tiebout.

  Verkeersbord C23: ‘Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor vervoer van zaken’.

  * Wet van 2 april 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de niet-inachtneming van verkeersbord C23 betreft.

  Over UPTR

  Als erkende nationale beroepsfederatie, verdedigt UPTR sinds 1937 de economische belangen van de transport- en logistieke sector in België. De beroepsorganisatie vertegenwoordigt op een constructieve manier zelfstandigen en ondernemingen in lobbydossiers over economische, fiscale, sociale en milieugerelateerde onderwerpen. UPTR is het centraal aanspreekpunt voor maar liefst 2.200 ondernemingen uit de transport- en logistieke sector, zowel in Vlaanderen als Brussel en Wallonië. De nationale beroepsfederatie informeert haar leden op transparante wijze over de ontwikkelingen in de sector via een eigen tijdschrift en news flashes. Bovendien biedt UPTR haar leden een heel amalgaan aan diensten aan, zoals juridisch advies, de invordering van beroepsdieselaccijnzen en BTW, de levering van CMR-vrachtbrieven en badges en betaalkaarten voor tolwegen.

  Download dit persbericht in PDF